Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2017
29/03/2017 05:11
Sáng 6/3, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2017. Đồng chí Ngô Xuân Ninh PBTTT huyện ủy và các đồng chí trong BTV huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo.
Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2017

Sáng 6/3, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2017. Đồng chí Ngô Xuân Ninh PBTTT huyện ủy và các đồng chí trong BTV huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham gia lớp học có 84 học viên là quần chúng ưu tú, do 20 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy giới thiệu. Trong thời gian 4 ngày tham gia học tập, các học viên sẽ được bồi dưỡng, nghiên cứu 5 chuyên đề về lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ làm bài thu hoạch, được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng. THông qua học tập nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, quần chúng ưu tú hiểu rõ hơn về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong công cuộc lãnh đạo và xây dựng đất nước; nâng cao lập trường tư tưởng, chính trị, phấn đấu để trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác giả: Minh Xuân