Văn phòng NTM tỉnh, Mặt trận TQ tỉnh tổ chức buổi làm việc với BCĐ NTM xã Hương Trà.
20/02/2020 04:45
Sáng 12/12/2019, Văn phòng NTM tỉnh, Mặt trận TQ tỉnh do đồng chí Trần Huy Oánh, chánh VP NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với BCĐ xã Hương Trà về kết quả XD xã NTM kiểu mẫu trong thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới.
Văn phòng NTM tỉnh, Mặt trận TQ tỉnh tổ chức buổi làm việc với BCĐ NTM xã Hương Trà.

( Đồng chí Trần Huy Oánh, chánh VP NTM tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc)

Cùng dự có đồng chí Võ Anh Tuấn, phó ban Dân chủ PL Mặt trận TWQ tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Việt, Phó CT UBND huyệ; đ/c Trần Quốc Bảo, Trưởng ban TG huyện ủy, trưởng đoàn 682 của Huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã và đại diện các phòng, ban liên quan.

( Đồng chí Nguyễn Văn Việt, PCT UBND huyện phát biểu tại cuộc làm việc)

Tại cuộc làm việc đã nghe đồng chí Phan Thế Hòa Trưởng ban quản lý NTM xã báo cáo những kết quả đạt được, các khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế qua đánh giá cụ thể đến thời điểm hiện tại Hương Trà đã đạt các tiểu chí NTM kiểu mẫu và có 5/7 khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu.

( Đồng chí Ngô Viết Hạ, Trưởng ban chỉ đạo NTM xã )

( Đồng chí Phan Thế Hòa Trưởng ban quản lý NTM xã )

Tại cuộc làm việc được nghe các phòng, ban nghành của huyện đánh giá về kết quả đạt được của các tiêu chí và đã chí ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong tời gian tới, để đề xuất BCĐ tỉnh bỏ phiếu công nhận xã NTM kiểu mẫu trong năm 2019.

Kết luận cuộc làm việc Đ/c Trần Huy Oánh, trưởng đoàn nhấn mạnh về một số nội dung sau:Trên cơ sở đánh giá của các phòng, ngành. Xã cần khấn trương hoàn thành các nội dung chưa đạt được, như tiêu chí Môi trường về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, bãi xử lý rác thải; phấn đấu đạt 7/7 khu dân cư kiểu mẫu để được hưởng chính sách theo quy định. Các tiêu chí đã đạt cần duy trì và bổ sung hồ sơ ./.