Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quốc Lập kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đầu năm tại một số địa phương
21/03/2017 05:14
Sáng ngày 3/2, đồng chí Nguyễn Quốc Lập -TUV, Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm mới tại Sơn Quang, Sơn Giang, thị trấn Phố Châu.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quốc Lập kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đầu năm tại một số địa phương

Tại các điểm đến lãnh đạo địa phương đã báo cáo tình hình, kết quả trên các  lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, TTATXH trước, trong và sau Tết Nguyên đán; nhất là công tác chính sách, an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được kịp thời quan tâm, đảm bảo, không để trường hợp nào thiếu đói trong kịp Tết,… Đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán và ghi nhận sự tập trung vào cuộc ngay từ những ngày đầu xuân mới trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng thời Bí thư Huyện ủy cũng ghi nhận thái độ tinh thần làm việc nghiêm túc, chấp hành đầy đủ của cán bộ, công chức tại các địa phương trong những ngày đầu của năm mới.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra tình hình gieo cấy lúa xuân tại xã Sơn Giang. (Theo báo cáo của UBND xã Sơn Giang đến nay đã gieo cấy được 145 ha, đạt 100% kế hoạch).

… trao đổi với lãnh đạo xã Sơn Quang trong xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quốc Lập yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch vụ Xuân, tuân thủ lịch thời vụ, vận động bà con nông dân ra đồng ngay từ những ngày đầu năm; chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình và đề ra các biện pháp phòng, chóng sâu bệnh, dich bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn, chiến dịch GTNT – TLNĐ, xây dựng nông thôn mới,  xây dựng đô thị văn minh; tiếp tục phát động và tổ chức tốt phong trào Tết trồng cây; làm tốt công tác gặp mặt và giao quân đảm bảo. Thực hiện nghiêm túc việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức; tuyệt đối không đi lễ chùa, liên hoan tiệc tùng trong giờ, ngày làm việc hành chính;… tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc và gắn kết đồng bộ việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đề án thực hiện Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương đổi mới và nâng cao phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế, hoạt động hiệu lực hiệu quả của các cơ quan, đơn vị./.