TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Tên tài khoản

Đơn vị

 đào tạo

01

Ngô Viết Hạ

1964

Bí thư Đ.ủy, CT.HĐND

Duhuongtra.hkht@gmail.com

Sở TTTT Hà Tĩnh

02

Tống Thị Mai Phượng

1987

Phó Bí thư Đ.ủy

Duhuongtra.hkht@gmail.com

Sở TTTT Hà Tĩnh

03

Phan Thế Hòa

1974

P Bi thư- CT.UBND

Ubndhuongtra.hk@gmail.com

Sở TTTT Hà Tĩnh

04

Thái Văn Hữu

1980

PCT.HĐND

 

Sở TTTT Hà Tĩnh

05

Trần Xuân Phong

1978

P.chủ tịch UBND

thachcamhuong@gmail.com

Sở TTTT Hà Tĩnh

06

Nguyễn Thế Quyền

1970

Chủ tịch MTTQ

 

Sở TTTT Hà Tĩnh

07

Trần Việt Hà

1985

Trưởng Công an

Conganhuongtrahkht@gmail...

Sở TTTT Hà Tĩnh

08

Đồng Xuân Hà

1978

Văn phòng

Dongxuanha.vp@gmail.com

Trương CĐSP Hà Tĩnh

09

Nguyễn Thị Thu Hằng

1985

Văn phòng

Hanghatinh85@gmail.com

Trường đại học Vinh

10

Đậu Thị Nguyệt

1985

CT hội Nông dân

Nongdanhuongtra@gmail...

Sở TTTT Hà Tĩnh

11

Nguyễn Thị Bích Thủy

1986

CT hội Phụ nữ

bichthuyhuongkhe@gmail.com

Sở TTTT Hà Tĩnh

12

Ngô Thị Thùy Trang

1993

Q. Bí thư đoàn TN

Ngothuytrangnln@gmail...

Trường đại học Vinh

13

Nguyễn Thị Mai Phương

1986

Kế toán

maiktht@gmail.com

 

14

Nguyễn Thị Phương Chi

1983

Công chức văn hóa xã hội

Phuongchihuongtra@gmail...

Trường đại học Quy Nhơn

15

Phạm Quốc Học

1979

Công chức văn hóa TT

Phamquochoc.htr@gmail...

Sở TTTT Hà Tĩnh

16

Phạm Huy Tưởng

1962

Chuyên trách NTM

Phamhuytuong63@gmail...

Sở TTTT Hà Tĩnh

17

Trần Thị Thảo

1985

Địa chính

Thamdiachinh@gmail.com

Sở TTTT Hà Tĩnh

18

Nguyễn Văn Nguyên

1991

Cán bộ tư pháp

Nguyentưphap1990@gmail...

Sở TTTT Hà Tĩnh