Hương Trà tổ chức Kỳ họp HĐND xã, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
29/12/2022 04:02
Ngày 29/12/2022, xã Hương Trà tổ chức Kỳ họp HĐND xã, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2022
Hương Trà tổ chức Kỳ họp HĐND xã, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tham dự kỳ họp có đồng chí Hà Văn Đàn, UV BTV huyện ủy, chủ tịch MTTQ huyện, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện bầu cử tại xã Hương Trà

Các đồng chí trong tổ đại biểu HĐND huyện; các thành viên đoàn công tác 328 của BTV huyện ủy chỉ đạo xã Hương Trà

Tại kỳ họp đồng chí Ngô Viết Hạ, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã khai mạc kỳ họp

Đồng chí Hà Văn Đàn, UV BTV huyện ủy, chủ tịch MTTQ huyện, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện bầu cử tại xã Hương Trà đại diện tổ đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND huyện, khóa XXI

Các đồng chí đại biểu HĐND xã, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; các Cán bộ, công chức chuyên môn, bán chuyên trách của xã,

Đại diện Ban giám đốc Xí nghiệp Chè 20/4; các đồng chí Bí thư, thôn trưởng, Hiệu trưởng ba trường học, trạm trưởng trạm Y tế

Tại Kỳ họp các đại biểu đã được nghe, cho ý kiến đóng góp vào 02 báo cáo và tờ trình của UBND xã về phát triển KT-XH, QP-AN và trả lời ý kiến cử tri; 04 báo cáo và tờ trình của HĐND và các ban của HĐND; báo cáo của UBMTTQ xã về công tác giám sát xây dựng chính quyền năm 2022

Kỳ họp đã được các đại biểu bàn và cho ý kiến về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 và đề ra các giải pháp thực hiện đạt 05 chỉ tiêu đề ra trong năm 2023

Kỳ họp đã thông qua các dự thảo Nghị quyết và lấy biểu quyết của các đại biểu HĐND xã thống nhất 100% và giao cho UBND xã căn cứ triển khai thực hiện.

Tác giả: Quốc Học