Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III, năm 2023
19/05/2023 03:22
Chiều ngày 18/5, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Hội Nông dân và Liên đoàn Lao động huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III, năm 2023.
Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III, năm 2023

Các đại biểu dự lễ khai giảng....

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Trần Hậu Hùng, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh; Từ Thị Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn Phòng Huyện ủy và các đơn vị phối hợp.

 Tham gia lớp bồi dưỡng có 73 học viên là cán bộ chi đoàn, chi hội; đoàn viên, hội viên đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. 

 

Đồng chí Hoàng Quốc Nhã, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện phát biểu...

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và giảng viên Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt 5 chuyên đề theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và Chuyên đề về tình hình thời sự. 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Từ Thị Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh việc thường xuyên chăm lo bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho những quần chúng ưu tú là để tạo nguồn phát triển Đảng, là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng. 

 Đồng chí đề nghị cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất để các học viên tham gia học tập. Trên cơ sở nội dung bài giảng, giảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng của mình để truyền đạt các nội dung đến học viên một cách dễ hiểu, đầy đủ, thực chất và cần gắn với liên hệ thực tiễn. Đối với các học viên phải xác định được cho mình động lực phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của lớp học; trong quá trình tham gia học tập, cần nghiên cứu kiến thức, gắn với thực tế ở địa phương. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.