Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hương Khê đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
09/11/2022 03:35
Chiều ngày 09/11/2022, Đảng bộ xã Hương Trà long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 20/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng, phát triển văn hóa con người Hương Khê đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 45, 50 năm tuổi Đảng
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hương Khê đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Về phía địa phương có đồng chí Ngô Viết Hạ, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã, các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, trưởng phó các ngành, đoàn thể, công chức chuyên môn, bán chuyên trách của xã, các đồng chí Bí thư các Chi bộ, thôn trưởng, công an viên của các thôn

Tại buổi Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Đồng, đại diện đoàn công tác của BTV huyện ủy đã trao Huy hiệu Đảng cho 2 đồng chí là đảng viên 45 và 50 năm tuổi đảng;

Tại hội nghị đồng chí đã phát biệu ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 20/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng, phát triển văn hóa con người Hương Khê đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và chỉ ra một sô nhiệm vụ trong thời gian tới mà BCH Đảng bộ xã cần phải tăng cường chỉ đạo thực hiện.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham luận về sáu nhiệm vụ trong tâm của Nghị quyết như xây dựng con người Hương Khê phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hoá; phát triển công nghiệp văn hoá đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hoá và về hội nhập quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

Về tham gia và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Mai Liên, phó đoàn công tác đã phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được trong 5 năm qua, và chỉ ra một số giải phát trong việc thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới

Tại hội nghị đồng chí Ngô Viết Hạ, Bí thư đảng ủy, CT HĐND xã đã thay mặt địa phương cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí trong đoàn công tác và tiếp thu những nội dung còn chưa đạt và các giải pháp trong thời gian tới góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Tác giả: Quốc Học