Hội nông dân xã Hương Trà tổ chức cung ứng dịch vụ hổ trợ phân bón cho các hội viên nông dân
12/11/2020 03:29
Hội nông dân xã Hương Trà tổ chức cung ứng dịch vụ hổ trợ phân bón cho các hội viên nông dân

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội Nông dân huyện Hương Khê về thực hiện Nghị quyết 02( khóa 8) của Hội Nông dân Tỉnh Hà Tĩnh về cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân. Đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động sản xuất vụ đông xuân, chăm sóc cây trồng có múi sau thu hoạch.

 

Với phương châm luôn đồng hành và hỗ trợ người nông dân trong sản xuất. Ngày 10,11 / 11 / 2020 tổ chức hội Nông dân xã Hương Trà đã tổ chức cung ứng 35 tấn phân ( gồm các loại lân, đạm, kali) cho 115 hội viên nông dân trong toàn xã để sản xuất.

 

Đây là hình thức hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho hội viên nông dân và người dân ./.